Pin It

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καλωδίωση. Στην δουλειά μας ζωγραφίζουμε!!!

kalodiosi-sega

Μετά την αποκάλυψη των κουτιών διακλάδωσης και των διακοπτών χρησιμοποιούμε ειδικό μηχάνημα «σέγα» το οποίο βοηθάει έτσι ώστε να καθαριστούν τελείως τα κουτιά από τα περισσεύματα των σωλήνων, σε αντίθεση με τον κοινό ηλεκτρολογικό κόφτη ή φαλτσέτα, που αφήνει υπολείμματα τα οποία τραυματίζουν τα καλώδια. Έτσι, γίνεται μια καθαρή και σωστή καλωδίωση δημιουργώντας χώρο για τις απαιτούμενες διακλαδώσεις.

Στο στάδιο της καλωδίωσης τοποθετούμε εντός των σωληνώσεων όλους τους αγωγούς ρεύματος (καλώδια) οι οποίοι καταλήγουν είτε στον κεντρικό πίνακα ή σε κάποιο άλλο σημείο ελέγχου. (Τηλεφωνικό κέντρο, κέντρο συναγερμού, κέντρο θυροτηλεόρασης, κέντρο τηλεόρασης κτλ.)

kalodiosi-xromatologio

Η εταιρία μας έχει προχωρήσει σε τυποποίηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η καλωδίωση των ισχυρών ρευμάτων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους συνδυασμούς χρωμάτων έτσι ώστε κάθε σημείο να δείχνει τι ακριβώς είναι (φως, πρίζα, απλός διακόπτης, διακόπτης κομιτατέρ, διακόπτης αλέ-ρετουρ κτλ). Με τον τρόπο αυτό κάθε τεχνικός μας έχει τη δυνατότητα να καταλάβει αμέσως την εγκατάσταση που έχει γίνει επεμβαίνοντας άμεσα σε αυτή χωρίς να σπαταλάει πολύτιμο χρόνο.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες κάποια σημεία της τοιχοποιίας κατά τη διάρκεια του σοβατίσματος δέχονται περισσότερο υλικό από το αναμενόμενο με αποτέλεσμα κάποια κουτιά διακοπτών όταν αποκαλύπτονται να εμφανίζονται πιο βαθιά μέσα στον τοίχο και να δυσκολεύουν την τοποθέτηση του διακόπτη ή πρίζας. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η εταιρία μας φροντίζει να τοποθετούνται πρόσθετα κουτιά διακοπτών πάνω από τα υπάρχοντα ώστε να διασφαλίζεται ομοιομορφία και να αποκλείεται η πιθανότητα για μερεμέτια στο στάδιο της τοποθέτησης των πριζοδιακοπτών.

Επίσης, προχωρώντας την κατασκευή του σπιτιού σας έχετε καλύτερη εικόνα για την χωροταξία, όπως επίσης και για συγκεκριμένα σημεία τα οποία εξαρτώνται από τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν, και επηρεάζουν άμεσα την καλωδίωση της εγκατάστασης, όπως η επιλογή κουφωμάτων, το σύστημα συναγερμού, τα ηλεκτρικά ρολά, ο χώρος της κουζίνας κτλ.

Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα συνεργεία και εσάς, φροντίζουμε οι καλωδιώσεις, που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα, να εμφανιστούν στα ακριβή σημεία διευκολύνοντας τις υπόλοιπες εργασίες που σχετίζονται με την καλωδίωση.

kalodiosi-pagides

Για παράδειγμα, γνωρίζοντας τα κουφώματα που θα βάλετε θα αφήσουμε στα κατάλληλα σημεία τις καλωδιώσεις για την εγκατάσταση των παγίδων συναγερμού. Επίσης, γνωρίζοντας την κατασκευή του χώρου της κουζίνας θα τοποθετήσουμε σωστά τις παροχές ρεύματος του πλυντηρίου, του ψυγείου, του εξαερισμού, της εστίας, του κρυφού φωτισμού κτλ. Με τον ίδια λογική οι ηλεκτρολόγοι μας θα καλωδιώσουν καλύτερα γνωρίζοντας τα ηλεκτρικά ρολά που θα βάλετε, τον φωτισμό και κατ΄ επέκταση τη διαμόρφωση του κήπου σας, τα σημεία που θα τοποθετήσετε τα ηχεία στο σαλόνι σας κτλ.

kalodia-ilektrika

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση είναι άριστης ποιότητας και συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Η καλωδίωση εφαρμόζεται σύμφωνα με την μελέτη της εγκατάστασης και γίνεται με τρόπο τέτοιο κατά τον οποίο να γίνεται σωστή κατανομή των φορτίων για μια άριστη λειτουργία.

Δοκιμές ηλεκτρικής καλωδίωσης

dokimes-domimenis-kalodiosis

Στο τέλος του σταδίου της καλωδίωσης γίνεται μία πρώτη δοκιμή της εγκατάστασης προκειμένου να είμαστε σίγουροι πως όλα λειτουργούν κανονικά, πριν ξεκινήσει η επόμενη φάση πριν από την οποία θα γίνουν εργασίες από άλλα συνεργεία.